W dzisiejszej realizacji przedstawiamy montaż kominka Wito z płaszczem wodnym. Klient zdecydował się również na zabudowę, którą wykonaliśmy przy okazji montażu.

Wkłady kominkowe charakteryzują się zamkniętą komorą spalania. Ich montaż wymaga stworzenia stabilnej podstawy zdolnej utrzymać średnią wagę kilkuset kilogramów oraz podłączenia do systemu odprowadzania spalin. W zależności od przeznaczenia kominka, konieczny jest wybór odpowiedniego typu wkładu: z płaszczem wodnym, powietrznym, stalowym, żeliwnym bądź innym.

Rodzaje wkładów kominkowych

Każdy wkład kominkowy posiada stalową lub żeliwną, szczelnie zamkniętą komorę spalania, a jego front wyposażony jest w drzwi z szybą, czasem uzupełnione o dodatkową szybę boczną. Wkłady wymagają dokładnej izolacji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i estetycznego wykończenia. Ich konstrukcja może być różnorodna:

Powietrzny wkład kominkowy ogrzewa powietrze wokół kominka podczas spalania, funkcjonując samodzielnie lub w połączeniu z odpowiednim systemem do ogrzewania domu.
Wkład z płaszczem wodnym wykorzystuje wodny wymiennik ciepła do ogrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania i tym samym budynku. Taki wkład wymaga większego wkładu finansowego i odpowiednich prac budowlanych, ale efektywnie ogrzewa w okresach grzewczych.