W ostatnich dniach dokonaliśmy wymiany tzw. „kopciucha” na nowoczesny piec Lidia Compact Mini 25kW. Po konsultacjach z naszych zespołem instalacja została poszerzona o zasobnik do wody ciepłej (CWU) o pojemności 100L. Klienci z miejscowości Morakowo już cieszą się ciepłem w swoim domu!

Wymiana kopciucha

Zastanawiasz się nad wymianą kopciucha? Napisz do nas! Przejdź tutaj.

Kopciuch, czyli nieefektywny piec węglowy, znacząco przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i stan środowiska. Badania przeprowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i opublikowane w czasopiśmie „Sustainable Cities and Society” wykazały, że eliminacja kotłów na paliwa stałe w Krakowie doprowadziła do znaczącego spadku zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM2,5 i liczby dni z przekroczeniami normy dla tego zanieczyszczenia. Podobne efekty prognozowano dla Tarnowa, gdzie pełne wyeliminowanie kotłów na paliwa stałe mogłoby obniżyć poziom zanieczyszczeń pyłami PM2,5 i znacznie zmniejszyć liczbę dni z przekroczeniem norm​​.

Jak wymienić kopciucha?

Europejska Agencja Środowiska (EEA) podaje, że zanieczyszczenie powietrza jest nadal największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie, powodując przewlekłe choroby i przedwczesne zgony. W 2020 roku, pomimo postępów w poprawie jakości powietrza, co najmniej 238 000 osób zmarło przedwcześnie w UE z powodu narażenia na działanie pyłu PM2,5 powyżej zalecanego przez WHO poziomu. EEA podkreśla potrzebę bardziej ambitnych działań w celu spełnienia wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza​​.

Te badania jednoznacznie pokazują, że wymiana kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania jest kluczowa dla poprawy jakości powietrza, zdrowia publicznego i ochrony środowiska.