W dzisiejszej realizacji przedstawiamy montaż kominka spełniającego aktualne normy ekologiczne.